• author

DANIEL C.SNELL

Biography
Prof. Daniel C. Snell adalah guru besar sejarah di University of Oklahoma. Gelar Ph.D didapatnya dari Yale University (1975). Beliau adalah seorang pakar Assyriologist, sejarawan ekonomi kuno, dan juga pakar biblika. Kuliah yang ia berikan antara lain sejarah agama Israel, Mesir, dan Mesopotamia kuno, dan juga agama-agama di Timur Tengah kuno.